Palvelut


Argone Oy:n voi ratkaista yrityksenne liikkuvien koneiden paikannus-, automatisointi-, ympäristön kartoitus- ja mittausongelmat yhteistyössä kanssanne. 

Esimerkkinä Metsäteho Oy:lle tehty urasyvyyksien mittaustutkimus:

Tuotteet

Argone Oy:n päätuote on liikkuvien työkoneiden paikannus-, ympäristön kartoitus- ja mittausjärjestelmä. Mittausjärjestelmän ensimmäinen sovellus on metsän puuston mittaaminen hakkuukoneesta harvennushakkuiden aikana. Tämän puukarttajärjestelmän tärkeimpinä vaatimuksina on ollut häiriötön työskentely, laitteiston kestävyys sekä jäävän puuston kartoitus.

Mittausjärjestelmä on täysin muokattavissa kaikkiin liikkuviin työkoneisiin ja toimintaympäristöihin.

Hakkuukoneeseen kehitetyn puukarttajärjestelmän (Optical Tree Measurement System, OTMS) ensimmäisen version toimivuus ja mittaustarkkuus erilaisissa olosuhteissa on tutkittu Metsäteho Oy:n toimesta. Järjestelmä tuottaa hakkuun yhteydessä reaaliaikaista tietoa leimikon puuston ominaisuuksista. Se tunnistaa puut automaattisesti, laskee yksittäisten puiden tunnuksia ja muodostaa puiden sijaintikartan.

OTMS puukarttajärjestelmän esimerkki

Ensimmäisen tuotekehitysvaiheen tuloksia on arvioitu Metsäteho Oy:n tutkimuksessa: